Đang tải
BANNER

MOVI KÝ THỎA THUẬN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CBCNV VÀ ĐOÀN VIÊN THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Ngày 4.11.2021 vừa qua, tại Hà Nội, ông Bruce Allan Butler – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (MOVI) và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam đã tiến hành ký kết Thỏa thuận Hợp tác triển khai Chương trình Phúc lợi cho toàn thể CBCNV và Đoàn viên thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nội dung ký kết Thỏa thuận Hợp tác, đảm bảo các mục tiêu chung của hai bên. Theo đó, MOVI (cùng các đối tác) phối hợp triển khai chương trình phúc lợi cho các CBCNV, Đoàn viên thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam các cấp thông qua hoạt động cung ứng các sản phẩm thiết yếu hỗ trợ trả góp 0%, hỗ trợ tài chính và các sản phẩm dịch vụ khác với nhiều chương trình trợ giá, ưu đãi hấp dẫn, trên địa bàn mà Movi đang phục vụ.

Sự kiện này có ý nghĩa như một cột mốc quan trọng của MOVI trong hành trình thực hiện sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động Việt Nam.