Đang tải
BANNER

MOVI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CHO ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

MOVI đã có buổi tham gia ký kết và tọa đàm với liên đoàn lao động các tỉnh

Trong 2 ngày vừa qua MOVI đã có buổi tham gia ký kết và tọa đàm với LĐLĐ các tỉnh nhằm đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đời sống dành cho Đoàn viên và Người lao động.
Cụ thể ngày 24.05, MOVI đã ký kết thỏa thuận hợp tác "Chương trình Phúc lợi cho Đoàn viên, Người lao động”  với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25.5.2022, tại Bắc Ninh, MOVI đã có buổi tham gia với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trong buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình ký kết phúc lợi vì lợi ích đoàn viên”.
Cũng trong ngày này MOVI đã ký kết thỏa thuận hợp tác "Chương trình Phúc Lợi Đoàn viên, Người lao động" với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.
Thông qua buổi ký kết và tọa đàm MOVI cam kết cung ứng các sản phẩm dịch vụ với giá ưu đãi, Đoàn viên Người lao động được thụ hưởng thêm các giá trị thiết thực, ý nghĩa. MOVI sẽ thực hiện đồng hành, hỗ trợ một phần kinh phí cho tổ chức Công đoàn trên địa bàn các tỉnh để tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ đời sống công nhân, người lao động.
Link bài viết:
LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế: 
https://laodongcongdoan.vn/ldld-tinh-thua-thien-hue-ky-ket-voi-doanh-nghiep-mang-phuc-loi-cho-doan-vien-nld-76390.html
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: 
https://laodongcongdoan.vn/toa-dam-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-chuong-trinh-ky-ket-phuc-loi-vi-loi-ich-doan-vien-76431.html
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: 
https://laodongcongdoan.vn/ldld-tinh-quang-nam-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-cong-ty-viet-phu-movi-76423.html