Đang tải

MOVI VÀ CÁC ĐỐI TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, MOVI đã ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bình Dương (Bến Cát), Tiền Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Thanh Hóa, Tây Ninh, Hậu Giang nhằm triển khai Chương trình phúc lợi dành cho Đoàn viên, Người lao động thuộc Liên đoàn các địa phương này.

MOVI cũng đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Dệt may, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam mở rộng phạm vi triển khai Chương trình phúc lợi cho đối tượng là Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động ngành Dệt may, Giao thông Vận tải và Than - Khoáng sản.

Các thỏa thuận hợp nêu trên là một phần tiếp nối, triển khai cụ thể của Thỏa thuận hợp tác ký ngày 17.12.2019 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và MOVI nhằm thưc hiện Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Việt Nam.