Đang tải

TRẠM QUÀ TẶNG 20/10

Phạm vi áp dụng: Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc. Chương trình không áp dụng cho kênh non-factories.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng nữ là thành viên MOVI trên toàn quốc. Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Thời gian áp dụng: Đơn hàng được đặt và chuyển trạng thái “thành công” từ ngày 10.10.2023 đến hết ngày 20.10.2023.

Nội dung chương trình:

Khách hàng nữ có đơn hàng trị giá bất kỳ được đặt và chuyển trạng thái “thành công” trong thời gian áp dụng chương trình sẽ được tham gia rút thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau:

Đối tượng

Sản phẩm áp dụng

Giải thưởng

Số lượng

Khách hàng nữ

Tất cả sản phẩm có trị giá bất kỳ

Bộ chăn chần bông MOVI

10 giải