Đang tải

CHỐT HÀNG 0 ĐỒNG TRÊN ỨNG DỤNG MOVI

Phạm vi áp dụng: Ứng dụng Thành Viên MOVI

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thành viên MOVI hiện có trạng thái “Active”. Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Thời gian áp dụng: từ ngày 08/04/2024 đến 13/04/2024

Danh sách sản phẩm ưu đãi:

Số thứ tự Sản phẩm Giá
1 Đèn phi hành gia 0 đồng
2 Loa bluetooth di động TG 196 0 đồng

Xem chi tiết chương trình tại: CHỐT HÀNG 0 ĐỒNG TRÊN ỨNG DỤNG MOVI