Đang tải

Lần đầu mua hàng - Rinh ngàn ưu đãi

Đối tượng khách hàng:
Khách hàng mới là khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ trong Chương trình Movi trước đó.

Thời gian triển khai:
Đơn hàng mua sắm trả góp được đặt từ ngày 01.06.2021 và chuyển trạng thái “hoàn thành” trước ngày 25.06.2021
Hoặc 
Đơn hàng ứng tiền được đặt từ ngày 01.06.2021 và chuyển trạng thái “hoàn thành” trước ngày 30.06.2021

Phạm vi áp dụng: 
Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc
Không áp dụng cho kênh non-factories

Nội dung chương trình:
Mỗi đơn hàng mua sắm trả góp hoặc ứng tiền với trạng thái “hoàn thành” được hưởng ưu đãi theo điều kiện sau 

Xem thông tin điều kiện và điều khoản tại đây.