Đang tải

THÁNG CỦA NÀNG NGÀN DEAL SỐC

Phạm vi áp dụng: Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thành viên nữ của MOVI trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng: Đơn hàng được đặt và chuyển trạng thái “thành công” từ ngày 01.03.2024 đến hết ngày 31.03.2024.

Nội dung chương trình:

Khách hàng nữ hiện hữu (trạng thái active) có đơn hàng vật lý trị giá bất kỳ được đặt và chuyển trạng thái “thành công” trong thời gian áp dụng chương trình sẽ được tham gia rút thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau:

Đối tượng

Sản phẩm áp dụng

Giải thưởng

Khách hàng nữ

hiện hữu

Sản phẩm vật lý trị giá bất kỳ

Vali du lịch

Xem chi tiết chương trình: www.movi.vn/TnC_LuckydrawMOVI_0324