Đang tải

PHÚC LỢI TRAO THÀNH VIÊN MỚI

Phạm vi áp dụng: Tất cả kênh bán hang của MOVI trên toàn quốc

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thành viên mới tại MOVI trên toàn quốc. Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Thời gian áp dụng: Đơn hàng được đặt và chuyển trạng thái “thành công” từ ngày

04.04.2024 đến hết ngày 20.04.2024.

Nội dung chương trình:

Khách hàng thành viên mới tại MOVI có đơn hàng vật lý trị giá ≥ 3.000.000đ với trạng thái “thành công” trong thời gian áp dụng chương trình sẽ nhận được ưu đãi như sau:

Khách hàng

Điều kiện

 

Ưu đãi

Số lượng giới hạn

 

Khách hàng thành viên mới

Đơn hàng vật lý bất kỳ trị giá ≥ 3.000.000đ

Nạp điện thoại trị giá 50.000đ

150 khách hàng đầu tiên

Xem chi tiết chương trình: NEW MEMBER BENEFITS