Đang tải

CHÀO HÈ SẮC MÀU - SAMSUNG GIẢM ĐẬM SÂU

Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng thành viên tại MOVI. 

Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Phạm vi áp dụng: 

Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc.

Thời gian ưu đãi: 

Từ 12/05 đến 31/05

Nội dung chương trình: 

20 Khách hàng đầu tiên có đơn hàng là các sản phẩm điện thoại di động hoặc máy tính bản thương hiệu Samsung sẽ nhận ngay 01 vali du lịch

Xem thể lệ và điều khoản chi tiết tại đây: Link