Đang tải

Đồng hành cùng con trẻ trên con đường học vấn

Với mong muốn đồng hành cùng con em của các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, MOVI phát động chương trình gây quỹ khuyến học thông qua hoạt động bán hàng tháng 9 tại Top 20 nhà máy triển khai chương trình phúc lợi MOVI

“Mỗi đơn hàng mua sắm - ứng tiền tại MOVI sẽ đóng góp 10,000 VNĐ vào quỹ học bổng khuyến học dành cho cpn em công nhân có hoàn cảnh khó khăn”

Phạm vi áp dụng: Top 20 nhà máy có doanh số bán hàng (vật lý + ứng tiền) cao nhất tại miền nam

Thời gian áp dụng: 05/09/2020 – 30/09/2020

Thời gian công bố quỹ khuyến học tại 20 nhà máy: Tháng 10/2020

Lưu ý:

  • MOVI sẽ triển khai quỹ khuyến học khi nhà máy đồng thuận và thỏa điều kiện của chương trình
  • Quỹ khuyến học được tính trên doanh số phát sinh thực tế tại thời điểm diễn ra chương trình và không áp dụng doanh số nạp tiền điện thoại
  • Nhà máy sẽ đề cử và chọn những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để MOVI tài trợ học bổng
  • Mỗi suất học bổng có trị giá tương ứng 1,000,000 VNĐ
  • Trong trường hợp quỹ học bổng tại nhà máy nào không đủ để trao thì chương trình trao học bổng sẽ không được diễn ra tại nhà máy đó.