Đang tải

Ứng tiền mặt nhanh trong ngày ở đâu?

Ứng tiền mặt nhanh trong ngày là các khoản vay giải ngân nhanh nhất và được chia thành các khoản trả góp cố định hàng tháng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trong vòng một năm.

Ứng tiền mặt nhanh trong ngày có thể được giải ngân vào tài khoản của bạn vào cùng ngày bạn đăng ký vay và sau khi hồ sơ của bạn được phê duyệt thành công.

Ngoài các đơn vị cho vay tài chính hiện nay, nếu bạn cần tiền mặt nhanh, trải nghiệm sản phẩm ứng tiền nhanh của Movi có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

Chúng tôi hiện là đơn vị liên minh với ngân hàng HD SAISONIVB Bank, cung cấp sản phẩm ứng tiền nhanh có hạn mức thấp trong ngày cho các thành viên của mình. Các khoản vay có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ, từ hợp nhất nợ đến chi phí khẩn cấp. Không yêu cầu tài sản thế chấp và lãi suất tương đối thấp, khoảng 3.3%.

ứng tiền mặt nhanh trong ngày

Để sử dụng sản phẩm ứng tiền nhanh trong ngày của Movi, trước tiên bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi. Movi có đủ tư cách hợp lệ dựa trên các tiêu chí sau:

  • Bạn sống hoặc làm việc trong một cộng đồng đủ điều kiện của Movi ở Việt Nam.
  • Bạn hiện đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu từ một doanh nghiệp hoặc tổ chức hợp tác với Movi.
  • Bạn có mối quan hệ trực tiếp của một thành viên Movi hiện tại.

Nếu bạn không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong số này, bạn có thể trở thành thành viên của Movi sau khi hoàn tất hình thức đăng ký Online thông qua website https://www.movi.vn/vi/ldp hoặc ứng dụng Movi (Android; iOS).

Chúc bạn thành công!