Đang tải

Ứng dụng mua trước trả sau có những đặc điểm gì?

Ứng dụng mua trước trả sau dễ sử dụng, có phí và lãi suất thấp và giới hạn tín dụng cho phép thực hiện các giao dịch mua thông thường.

Ứng dụng mua trước trả sau có liên kết hợp tác với nhiều nhà bán lẻ để giúp mọi người mua hàng trên trang web của họ dễ dàng hơn.

Nó tương tự như thẻ tín dụng vì chúng cho phép bạn mua thứ gì đó ngay hôm nay, sau đó thanh toán theo thời gian. Tuy nhiên, một trong những điểm khác biệt lớn nhất là nhiều khoản không tính lãi suất miễn là bạn thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình.

Ứng dụng mua trước trả sau hoạt động như thế nào?

Ứng dụng mua trước trả sau phối hợp hoạt động với người bán mà bạn đang mua hàng. Hầu hết không tính lãi miễn là bạn thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình đúng hạn. Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, bạn có thể bị tính lãi suất và phí trả chậm. Ứng dụng thu phí từ người bán để xử lý giao dịch, tương tự như cách hoạt động của giao dịch thẻ tín dụng. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi vì khách hàng nhận được sản phẩm của họ ngay hôm nay, người bán thực hiện giao dịch bán hàng mà có thể không xảy ra và ứng dụng mua trước trả sau thu phí xử lý tài chính.

ứng dụng mua trước trả sau

Ứng dụng mua trước trả sau có thể giúp bạn xây dựng điểm tín dụng?

Nếu ứng dụng của bạn báo cáo với văn phòng tín dụng, thì lịch sử thanh toán tích cực của bạn sẽ giúp xây dựng điểm tín dụng của bạn.
Ví dụ, khách hàng Perpay tăng điểm tín dụng của họ lên trung bình 39 điểm. Tuy nhiên, nhiều khoản vay mua trước trả sau này có bản chất là ngắn hạn và do đó, không tạo lịch sử thanh toán đủ dài để báo cáo với văn phòng tín dụng.

Bạn cần điểm tín dụng nào để sử dụng ứng dụng mua trước trả sau?

Không bắt buộc phải có điểm tín dụng để sử dụng ứng dụng mua trước trả sau. Ngay cả khi bạn có tín dụng xấu, các dịch vụ không yêu cầu kiểm tra tín dụng cho phép bạn mua sắm ngay hôm nay và thanh toán theo thời gian bằng cách sử dụng các phương pháp thay thế để xác định hạn mức tín dụng của bạn.

Ví dụ, Zebit có quy trình bảo lãnh phát hành gồm hai bước. Đầu tiên, họ xác minh danh tính, thu nhập và việc làm của bạn để thiết lập giới hạn chi tiêu ban đầu cho bạn. Sau đó, mỗi lần mua thử đều được bảo lãnh lúc thanh toán để xác định xem bạn có thể hoàn tất giao dịch hay không.

Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ mua trước trả sau cho các Khách hàng đang làm việc tại Doanh nghiệp có hợp tác với MOVI để triển khai Chương trình Phúc lợi MOVI tại thị trường Việt Nam.

Quý khách hàng có thể tải và sử dụng ứng dụng mua trước trả sau của Movi tại đây: AndroidIOS.