Đang tải

So sánh khoản vay ngắn hạn với khoản vay dài hạn

Khoản vay ngắn hạn và dài hạn có thể là khoảng thời gian mà một khoản vay được hoàn trả.

Khoản vay ngắn hạn thường phải được hoàn trả trong vòng vài tháng hoặc một năm hoặc lâu hơn. Việc hoàn trả khoản vay dài hạn có thể kéo dài trong vài năm đến vài năm (chẳng hạn như 10-15) năm.

Khoản vay ngắn hạn thường liên quan đến nhu cầu cần tiền nhanh chóng với số lượng nhỏ. Ví dụ như cho vay ứng tiền nhanh tại Movi.

Khoản vay dài hạn thường được yêu cầu đối với số tiền lớn hơn hoặc để xử lý các giao dịch lớn hơn như khoản vay mua nhà.

Một số khoản vay có thể là khoản vay ngắn hạn hoặc khoản vay dài hạn, hoặc các khoản vay trung hạn. Một ví dụ về điều này là với các khoản vay mua ô tô, có thể là số tiền lớn hơn hoặc số tiền nhỏ hơn tùy thuộc vào nhu cầu của người vay.

So sánh khoản vay ngắn hạn với khoản vay dài hạn

Cho vay ngắn hạn và dài hạn khác nhau như thế nào?

Như đã đề cập, một trong những điểm khác biệt chính giữa khoản vay ngắn hạn và dài hạn là số tiền phát hành. Một nguyên tắc chung là số tiền vay càng cao thì thời gian trả nợ càng lâu (mặc dù có thể có một số ngoại lệ).

Một điểm khác biệt nữa là có thể dễ dàng hơn khi được chấp thuận cho vay đối với khoản vay ngắn hạn. Người cho vay ngắn hạn có thể không yêu cầu kiểm tra tín dụng lý lịch nghiêm ngặt như người cho vay dài hạn. Ví dụ, một khoản vay thế chấp có thể được kết hợp với một quá trình phân tích rủi ro rất kỹ lưỡng và đôi khi đòi hỏi sự khắt khe trước khi khoản vay được chấp thuận. Trong khi đó, một số khoản vay ngắn hạn hầu như có thể được thu ngay tại chỗ.

Cuối cùng, khoản vay ngắn hạn có xu hướng lựa chọn lãi suất cao hơn, kém linh hoạt hơn. Điều này là để bù đắp cho thực tế là thời gian trả nợ sẽ ngắn hơn, và cũng để giúp ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của người đi vay (nhiều người vay ngắn hạn bị xếp hạng tín dụng xấu).

Chúng giống nhau như thế nào?

Khoản vay ngắn hạn và dài hạn tương tự nhau ở chỗ, tất cả những người cho vay tất nhiên phải tuân theo tất cả các yêu cầu về khoản vay của tiểu bang và liên bang và phải có chứng nhận / giấy phép phù hợp. Bất kể thời hạn trả sẽ kéo dài bao lâu, hầu hết tất cả các khoản vay đều cung cấp cho người vay các lựa chọn trả lại khoản vay một lần hoặc thanh toán định kỳ. Hầu hết người vay chọn thanh toán định kỳ để họ có thể dàn trải tài chính của mình hàng tuần hoặc hàng tháng.

Cuối cùng, cả khoản vay ngắn hạn và dài hạn có thể dễ bị các vấn đề pháp lý tương tự như gian lận khoản vay, vỡ nợ và vi phạm hình sự (chẳng hạn như vấn đề trốn thuế). Những loại vấn đề này đôi khi có thể yêu cầu pháp luật can thiệp để giải quyết hoàn toàn tranh chấp.

Bạn đang cần 1 khoản vay ngắn hạn để mua sắm hoặc trang trải trong trường hợp gấp, vui lòng đăng ký ngay sản phẩm ứng tiền nhanh của Movi và làm theo hướng dẫn để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!