Đang tải

Khoản vay ngắn hạn là gì

Khoản vay ngắn hạn là một loại cho vay nhằm hỗ trợ nhu cầu vốn kinh doanh hoặc cá nhân tạm thời. Vì nó là một loại tín dụng, bao gồm việc hoàn trả số tiền gốc với lãi suất vào một ngày đến hạn nhất định, thường là trong vòng một năm kể từ khi nhận được khoản vay.

Khoản vay ngắn hạn là một lựa chọn có giá trị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc các công ty mới thành lập chưa đủ điều kiện để được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng. Khoản vay bao gồm các khoản vay thấp hơn, có thể dao động từ 1 triệu đồng đến nhiều nhất là 100 triệu đồng. Các khoản vay ngắn hạn không chỉ phù hợp cho các doanh nghiệp mà còn cho các cá nhân gặp khó khăn về dòng tiền tạm thời, khẩn gấp.

Khoản vay ngắn hạn, Khoản vay ngắn hạn là gì

Đặc điểm của các khoản cho vay ngắn hạn

Các khoản vay ngắn hạn được gọi như vậy vì khoản vay cần được thanh toán nhanh như thế nào. Trong hầu hết các trường hợp, nó phải được trả hết trong vòng sáu tháng đến một năm - nhiều nhất là 18 tháng. Bất kỳ khoản vay nào dài hơn thời hạn đó được coi là khoản vay trung hạn hoặc dài hạn.

Các khoản vay dài hạn có thể kéo dài từ hơn một năm đến 25 năm. Một số khoản vay ngắn hạn không xác định lịch thanh toán hoặc ngày đến hạn cụ thể. Họ chỉ đơn giản là cho phép người vay trả lại khoản vay theo tốc độ của riêng họ.

Các loại cho vay ngắn hạn

Các khoản vay ngắn hạn có nhiều hình thức khác nhau, như liệt kê dưới đây:

1. Ứng tiền mặt nhanh

Loại cho vay ngắn hạn này thực chất là một khoản ứng tiền nhanh nhưng vẫn hoạt động như một khoản cho vay. Người cho vay với số tiền mà người đi vay cần. Người đi vay thanh toán khoản vay bằng cách cho phép người cho vay tiếp cận với cơ sở tín dụng của người đi vay. Mỗi kỳ thanh toán của người đi vay thì người cho vay sẽ được nhận 1 lãi suất nhất định cho đến khi hoàn trả khoản vay.

2. Thẻ tín dụng

Sử dụng tiền trong một một thẻ tín dụng có hạn mức. Một hạn mức tín dụng được thiết lập và doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể khai thác hạn mức tín dụng khi cần thiết. Nó thực hiện thanh toán trả góp hàng tháng đối với bất kỳ số tiền đã vay sử dụng.

3. Các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn

Các khoản cho vay tiêu dùng ngắn hạn là các khoản vay khẩn cấp tương đối dễ dàng. Ngay cả những đơn vị tài chính lớn cũng cung cấp cho họ. Hạn chế là toàn bộ số tiền vay, cộng với lãi suất, phải được trả một lần khi người vay đến ngày lĩnh lương.

Việc trả nợ thường được thực hiện bằng cách người cho vay sẽ nhận trực tiếp số tiền thanh toán từ tài khoản ngân hàng của người đi vay vào ngày lãnh lương hàng tháng. Các khoản vay ngắn hạn thường có lãi suất rất cao.

4. Cho vay trả góp trực tuyến

Nó cũng tương đối dễ dàng để có được một khoản vay ngắn hạn trong đó mọi thứ đều được thực hiện trực tuyến - từ quy trình đăng ký đến phê duyệt. Trong vòng vài phút kể từ khi được phê duyệt khoản vay, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người vay.

5. Vay theo hóa đơn

Loại cho vay này được thực hiện bằng cách sử dụng các khoản phải thu của doanh nghiệp - các hóa đơn mà khách hàng chưa thanh toán. Người cho vay sẽ cho vay tiền và tính lãi suất dựa trên số tuần mà hóa đơn vẫn chưa thanh toán.

Đặc điểm của khoản vay ngắn hạn

Ưu điểm của khoản vay ngắn hạn

Có rất nhiều lợi thế cho người đi vay khi chỉ vay trong một khoảng thời gian ngắn, bao gồm những điều sau đây:

1. Thời gian phát sinh lãi ngắn hơn

Vì các khoản vay ngắn hạn cần được trả hết trong vòng khoảng một năm nên tổng số tiền trả lãi sẽ thấp hơn. So với các khoản vay dài hạn, số tiền lãi phải trả ít hơn đáng kể.

2. Thời gian giải ngân nhanh chóng

Các khoản vay này được coi là ít rủi ro hơn so với các khoản vay dài hạn vì thời gian đáo hạn ngắn hơn. Khả năng hoàn trả khoản vay của người đi vay ít có khả năng thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, thời gian để một người cho vay đảm bảo giải ngân khoản vay sớm hơn. Vì thế, người đi vay có thể nhận được số tiền cần thiết một cách nhanh chóng hơn.

3. Dễ dàng vay lại hơn

Các khoản vay ngắn hạn là cứu cánh cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân có điểm tín dụng thấp. Các yêu cầu đối với các khoản vay như vậy thường dễ đáp ứng hơn, một phần vì các khoản vay này thường là với số tiền tương đối nhỏ, so với số tiền thường vay dài hạn.

Nhược điểm

Nhược điểm chính của các khoản vay ngắn hạn là chúng chỉ cung cấp các khoản vay nhỏ hơn. Vì các khoản vay được trả lại hoặc trả hết sớm hơn, chúng thường bao gồm các khoản nhỏ, do đó người đi vay sẽ không phải chịu gánh nặng với các khoản thanh toán lớn hàng tháng.

Kết luận

Các khoản vay ngắn hạn rất hữu ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Đối với các doanh nghiệp, họ có thể đưa ra một phương pháp tốt để giải quyết các vấn đề cấp bách về dòng tiền. Đối với các cá nhân, các khoản vay như vậy là một ngân sách khẩn cấp hiệu quả.