Đang tải

Kiểm tra thông tin về khoản ứng tiền

Danh sách các điểm thanh toán

Bạn vui lòng đến bất kỳ cửa hàng nào bên dưới để thực hiện thanh toán cho MOVI

Quý khách có thể thanh toán khoản trả góp bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của MOMO, PAYOO hoặc hệ thống cửa hàng của Viettel hoặc các bưu cục địa phương

Quý khách vui lòng đến các điểm giao dịch MOMO gần nhất.
Nhấn vào đường link website của MOMO tại địa chỉ: https://momo.vn/timdiemgiaodich
Sau khi chọn được địa chỉ phù hợp nhất, Quý khách vui lòng mang tiền ra thanh toán cho MOVI tại điểm giao dịch MOMO quý khách vừa chọn.
Ngoài ra, Quý khách có thể thanh toán khoản trả góp thông qua ứng dụng của MOMO trên điện thoại. Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.
Quý khách vui lòng đến các điểm giao dịch PAYOO gần nhất.
Nhấn vào đường link website của PAYOO: https://payoo.vn/diem-giao-dich

Ở mục Nhập tên cửa hàng/ địa chỉ, gõ “Movi-Icare” hoặc “ICare-Movi

Chọn tỉnh và thành phố mà Quý khách cần tìm kiếm.

Sau khi chọn được địa chỉ phù hợp nhất, Quý khách vui lòng mang tiền ra thanh toán cho MOVI tại điểm giao dịch PAYOO quý khách vừa chọn.

Trong trường hợp nhân viên tại cửa hàng không biết về Movi, quý khách vui lòng nói tên cũ của công ty là iCare – Mobivi.

Quý khách có thể đến hệ thống các cửa hàng Viettel gần nhất và cung cấp số tài khoản của MOVI (Công ty CP Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú) để thanh toán, vui lòng nhấn vào đường link phía dưới để biết thêm chi tiết.
Quý khách có thể đến các Bưu cục gần nhất và cung cấp số tài khoản của MOVI (Công ty CP Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú) để thanh toán, vui lòng nhấn vào đường link phía dưới để biết thêm chi tiết.