Đang tải

VUI HÈ MÊ LY

Phạm vi áp dụng:

Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc.

Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng thành viên tại MOVI.

Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Thời gian áp dụng:

Đơn hàng được đặt từ ngày 07.06.2022 đến hết ngày 25.06.2022

Nội dung chương trình:

Khách hàng có đơn hàng được đặt trong thời gian áp dụng chương trình và chuyển trạng thái “thành công” sẽ nhận được ưu đãi như sau:

- Mua điện thoại di động bất kỳ nhận ngay 01 tai nghe Bluetooth.

- Mua sản phẩm bất kỳ khác nhận ngay 01 áo mưa MOVI.

Xem thêm chi tiết chương trình tại đây: Link