Đang tải

Ưu đãi hoàn tiền lên đến 100K

Chương trình ưu đãi đặc biệt từ ngày 1/10-12/10:

- Khách hàng có đơn hàng từ 5 triệu - dưới 7 triệu, sẽ được hoàn lại 50.000 vào tài khoản ví tiết kiệm của mình

- Khách hàng có đơn hàng từ 7 triệu trở lên sẽ được hoàn lại 100.000 vào tài khoản ví tiết kiệm của mình

- Ưu đãi hoàn tiền vào ví tiết kiệm của khách hàng trong vòng 7 ngày sau kỳ thanh toán đầu tiên.

 

Điều kiện áp dụng:

- Khách hàng thuộc active org

- Có ít nhất 2 đơn hàng phát sinh trước đây (trừ khách hàng nạp thẻ điện thoại )

- Tổng giá trị đơn hàng phát sinh trước đây từ 10 triệu trở lên.

- Khách hàng có giao dịch thanh toán tốt (DPD<15 ngày)

- Khách hàng có available credit limit từ 6 triệu trở lên.

- Khách hàng có available due limit từ 600,000 trở lên

- Khách hàng active & inactive.

- Không áp dụng cho khách hàng thai sản, nghỉ việc và non – factories.