Đang tải

TRẢ GÓP KHÔNG LO - MUA GÌ CŨNG CÓ

Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng đang làm việc tại các nhà máy. 

Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú và khách hàng thuộc kênh non-factory.

Thời gian áp dụng: 

Đơn hàng được đặt từ ngày 15.05.2022 đến hết ngày 30.05.2022.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng có đơn hàng được đặt trong thời gian áp dụng chương trình sẽ nhận được ưu đãi như sau:

- Nhận ngay túi đựng điện thoại khi mua sản phẩm điện thoại di động bất kỳ

- Nhận ngay balo dây rút khi mua sản phẩm vật lý bất kỳ (Áp dụng khu vực miền Nam)

Chi tiết chương trình xem tại: Link