Đang tải

THƯỞNG NGUYỆT ĐOÀN VIÊN

SAMSUNG đồng hành cùng khách hàng MOVI trong tháng 9/2020

Đối tượng áp dụng: thành viên MOVI
Thời gian áp dụng: 7/9/2020 -30/9/2020

Điều kiện: Khi mua sắm Điện thoại di động hoặc Tablet mang thương hiệu Samsung sẽ được tham gia chương trình “Rút thăm may mắn”

Giải thưởng: 03 xe đạp điện

Thời gian mở thưởng: 3/10/2020

MOVI sẽ công bố kết quả trúng thưởng qua SMS và Website công ty