Đang tải

SĂN QUÀ HÀNG HIỆU - CHỈ TỪ 3 TRIỆU

Phạm vi áp dụng: 

Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc. 

Không áp dụng cho kênh non-factories.

Đối tượng áp dụng: 

Tất cả Khách hàng thành viên trên toàn quốc. 

Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú.

Thời gian áp dụng: 

Đơn hàng được đặt từ ngày 08.11.2022 và chuyển trạng thái “thành công” đến hết ngày 15.11.2022.

Nội dung chương trình:

Khách hàng thành viên của MOVI có đơn hàng mua sắm trả góp từ 3.000.000đ sẽ nhận được ưu đãi sau:

- Mua điện thoại bất kỳ nhận ngay Nón bảo hiểm MOVI.

- Mua sản phẩm khác bất kỳ nhận ngay Bình giữ nhiệt MOVI.

Xem thể lệ chương trình tại đây: https://bit.ly/KMtangkemT11_2022