Đang tải

RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG, TẾT VUI KHÔNG TƯỞNG (Tháng 2)

Phạm vi áp dụng: Tất cả các kênh bán hàng tại MOVI trên toàn quốc.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng thành viên của MOVI trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng: Đơn hàng được đặt và chuyển trạng thái “thành công” từ ngày 01.02.2024 đến hết ngày 25.02.2024.

Nội dung chương trình:

Khách hàng hiện hữu (trạng thái active) có đơn hàng vật lý trị giá bất kỳ được đặt và chuyển trạng thái “thành công” trong thời gian áp dụng chương trình sẽ được tham gia rút thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng như sau:

Đối tượng

Sản phẩm áp dụng

Giải thưởng

Số lượng giới hạn

Khách hàng hiện hữu

Sản phẩm vật lý trị giá bất kỳ

Túi du lịch

3

*Xem chi tiết chương trình: T&C CTKM Lucky draw - Loyal customers T02.2024.pdf