Đang tải

Chính sách bảo mật

Movi.net (“Mạng”) định ra nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư, nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật được trình bày sau đây (“Chính sách”) nhằm diễn giải quy trình thu thập, lưu giữ, xử lý và bảo mật các thông tin/thông tin cá nhân mà khách hàng/ người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mạng và những thông tin giao dịch trên Mạng.

Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (“Công ty”) và/ hoặc của các nhà cung cấp, đối tác của Công ty (sau đây được gọi chung là “Đối Tác của Movi”) trên Mạng, Bạn được coi là hiểu rõ và mặc nhiên chấp thuận toàn bộ các điều khoản trong Chính sách này.

Trong phạm vi Chính sách này, tùy từng ngữ cảnh thể hiện, Công ty và/ hoặc Đối Tác của Movi có thể được hiểu chung là “Chúng tôi”.

Chính sách này có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tùy từng thời điểm, tùy thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên Mạng và/ hoặc sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan, theo quyết định của Công ty. Trường hợp có sự thay đổi, Chúng tôi sẽ thông có thông báo trước ít nhất ít nhất 05 ngày trên trang thông tin điện tử của Công ty (“Website”). Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh Chính sách sẽ có hiệu lực ngay khi hết thời hạn thông báo nêu trên. Vì vậy, vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên trên Website.

Khi tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty và/ hoặc Đối Tác của Movi, sau khi các thay đổi về Chính sách được đăng tải và hết thời hạn thông báo, việc này đồng nghĩa với việc là khách hàng/người sử dụng đã biết, hiểu rõ và mặc nhiên chấp nhận đối với toàn bộ những nội dung sửa đổi, bổ sung Chính sách đó.

1. Giới hạn của Chính sách bảo mật

Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cá nhân, tổ chức, … (sau đây được gọi chung là “Bạn”) sử dụng Mạng và các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch.

Chính sách này cũng bao gồm các thông tin mà các đối tác kinh doanh cung cấp trong quá trình hợp tác.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện thông qua: (i) quá trình Bạn sửa đổi tài khoản, đề nghị sử dụng các tính năng, dịch vụ trên Mạng theo yêu cầu, và/ hoặc (ii) việc thu thập, lưu giữ lại thông tin khi Bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Chúng tôi; và/ hoặc (iii) cung cấp các nội dung và thông tin, bao gồm các nhận xét và phản hồi liên quan đến các dịch vụ của Chúng tôi thông qua các yêu cầu hỗ trợ, các cuộc thi và chương trình khuyến mãi tại từng thời điểm; và/ hoặc (iv) từ những đối tác kinh doanh có liên quan và những nguồn khác (nếu có).

Khi Bạn đăng ký sử dụng Mạng, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin của Bạn. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Nếu Bạn là cá nhân: các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ email, thông tin tài khoản thanh toán hoặc thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật, …
  • Nếu Bạn là tổ chức: Tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch (nếu có), thông tin người đại diện hợp pháp, số điện thoại, địa chỉ email, mã số thuế, những thông tin liên quan đến việc kinh doanh cùng với những thông tin tài chính như ngân hàng thanh toán hoặc tình hình kinh doanh của tổ chức, ….

Thông tin của Bạn trong Chính sách này không bao gồm thông tin liên hệ công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông hoặc thông tin của tổ chức được công bố trên hệ thống thống tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin để liên lạc tùy theo loại giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, username của người trả tiền và người nhận hàng/tiền, số tiền thanh toán để hoàn thành quá trình giao dịch của Bạn.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Mạng sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai từng loại sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán, ... theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về dịch vụ của các nhà cung cấp khác, các thông báo định kỳ, giới thiệu dịch vụ mới từ thư thông báo của Chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin của Bạn sẽ được Chúng tôi lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản từ phía Bạn hoặc Bạn tự đăng nhập để thực hiện việc hủy bỏ này. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của Bạn sẽ được bảo mật trên hệ thống Mạng của Chúng tôi.

4. Địa chỉ của Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

5. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của Mạng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những biện pháp kỹ thuật cần thiết, hợp lý để đảm bảo cho thông tin của Bạn được giữ bí mật và chỉ được chia sẻ, cung cấp cho Bên thứ ba khi đáp ứng những điều kiện nhất định.

Thông tin cá nhân của Bạn có thể chia sẻ cho Bên thứ ba trong những trường hợp sau đây:

Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.

Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.

Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các Công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn. Những Công ty, tổ chức được chia sẻ thông tin của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các giao dịch thanh toán.

Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Mạng, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.

Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với Bên thứ ba để đảm bảo sự chính xác thông tin.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật thông tin của Bạn được thực hiện bằng quá trình truyền thông bằng Secure Sockets Layer (SSL). Mọi thông tin thu thập vào điều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Để đảm bảo hơn nữa tính an toàn và bảo mật của thông tin, các thông tin Bạn gửi đến Movi.net cũng được mã hóa bằng SSL.

Bên cạnh đó, Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Mạng. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải chịu mọi trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật và Bạn cũng cần biết rằng việc truyền thông tin trên đường truyền internet không thể bảo mật tuyệt đối 100%. Do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng những thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi được bảo mật tuyệt đối an toàn. Chúng tôi cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật liên quan đến hệ thống Mạng, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Bạn.

Trường hợp phát hiện thông tin của Bạn bị tiết lộ cho một bên thứ ba bất kỳ mà không được sự chấp thuận của Bạn, vui lòng liên hệ Công ty ngay lập tức, theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

Công ty sẽ rà soát và xử lý trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập, đánh cắp trái phép thông in cá nhân của Bạn khi Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin và/hoặc khi bạn tiết lộ thông tin với các Bên thứ ba.

7. An toàn thông tin

Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi, theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THANH TOÁN VIỆT PHÚ

Địa chỉ trụ sở: 33 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 18006669

Email: callcenter@movi.vn

7. Các quy định khác

Chính sách Bảo mật thông tin này là một phần không thể tách rời của các Thỏa thuận, Hợp đồng, điều kiện và điều khoản mà Bạn đã ký/thỏa thuận với Chúng tôi.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, bất đồng nào xảy ra từ, bởi và liên quan đến Chính sách này, tranh chấp, bất đồng sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng, hòa giải thì Hai Bên đồng ý sẽ đưa tranh chấp lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, phản hồi về Chính sách Bảo mật, Bạn có thể liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi theo thông tin nêu trên để được giải đáp và ghi nhận.