Đang tải

iOs Mobile Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng hoặc sửa đổi phần mềm ứng dụng phức tạp và các thử nghiệm tạo ra mã sạch, hiệu quả dựa trên các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn phát triển.
 • Phát triển các thủ tục kiểm tra hoặc xác nhận hệ thống phần mềm và tạo tài liệu kỹ thuật để tham khảo và báo cáo trong tương lai.
 • Khắc phục sự cố, phân tích và đề xuất các điều chỉnh đối với phần mềm để cải thiện hiệu suất hoặc khả năng bảo trì.
 • Tích hợp các thành phần phần mềm với các chương trình của bên thứ ba
 • Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc cơ bản của CS, Thiết kế hướng đối tượng và Cấu trúc dữ liệu.
 • Có kiến ​​thức về ReactJS, ReactNative, AngularJS là một lợi thế.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 • Bằng cử nhân về CNTT, mạng máy tính hoặc lĩnh vực nghiên cứu liên quan.
 • (03) năm kinh nghiệm trong Phát triển Di động
 • Phát triển ứng dụng iOS Xamarin
 • Phát triển ứng dụng iOS
 • Kiểm tra đơn vị, Kiểm tra API và Kiểm tra AUI
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt bao gồm cả nói, viết là một lợi thế
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này
Tải lên CV của bạn

Click để chọn hoặc kéo thả