Đang tải

BẠN MỚI GIA NHẬP - QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN

BẠN MỚI GIA NHẬP - QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN

Phạm vi áp dụng:

Toàn quốc, không áp dụng cho kênh Nonfactories

Đối tượng áp dụng:

Khách hàng mới

Không áp dụng cho nhân viên MOVI, Việt Phú

Thời gian áp dụng:

Đơn hàng được đặt từ ngày 01.08.2022 và chuyển trạng thái “thành công” đến hết ngày 31.08.2022.

Nội dung chương trình:

Khách hàng thành viên mới có đơn hàng trị giá bất kỳ trong thời gian ưu đãi nhận ngay 1 áo mưa MOVI.

Xem thêm thể lệ chương trình tại đây: https://bit.ly/NewcusT8_2022