Đang tải

Kiểm tra thông tin về khoản ứng tiền

Danh sách các điểm thanh toán
Bạn vui lòng đến bất kỳ cửa hàng nào bên dưới để thực hiện thanh toán cho MOVI
Hỗ trợ bởi
(*) Tìm hiểu thêm thông tin tại đây
Ghi nhớ Khi thanh toán vui lòng ghi rõ các thông tin sau:
Họ tên + Số CMND + Số Điện Thoại
 • Tên ngân hàng : TECHCOMBANK
  Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú
  Số tài khoản: 19021307407408
  Tại ngân hàng: TECHCOMBANK, chi nhánh Sài Gòn
 • Tên ngân hàng : VIETCOMBANK
  Tên chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú
  Số tài khoản: 0931004119999
  Tại ngân hàng: VIETCOMBANK, chi nhánh Hoàng Mai – Hà Nội
Ghi nhớ Khi thanh toán vui lòng ghi rõ các thông tin sau:
Họ tên + Số CMND + Số Điện Thoại